ایران و جهان

کمی دقت در اظهارنظرها و موضع گیری های مخالفان برجام در ایران و آمریکا نشان می دهد دست کم دو شباهت ویژه میان آنها وجود دارد.‏

وقتی ترامپ ادعا کرد «این دولت [ایران] یک کشور ثروتمند را با تاریخ و فرهنگی غنی به یک کشور کشور منزوی و به لحاظ اقتصادی تهی‌شده از سرمایه بدل کرده است»، شبکه خبر گفت: «به تعبیر ما زندگی ایرانی‌ها می‌تواند بهتر باشد.»

ما با “حافظ” جهان را فتح کرده‌ایم پس چه نیازی دیگر، به فتح جدید داریم؟!

از حسین بن علی که بالاتر نیستیم. اینطور نیست که خیال کنیم ما هميشه خواهيم بود. باید از تاریخ پند بگیریم. به دو نکته اشاره می کنم. یکی اینکه پرسیدند آل ساسان چرا منقرش شدند؟ بزرگمهر گفت:علتش این بود که کارهای بزرگ را دست آدمهای ناشی و ناوارد دادند. کارهای کوچک را هم دست آدمهای بزرگ دادند. بزرگها اعتنا نکردند و کوچکها هم از عهده برنیامدند، نهايتا منقرض شدند.

رئيس‌جمهور نقشه راه وزارتخانه‌ها را ابلاغ كرد

مأموريت ويژه ١٦ وزير

اين اقدام از سوي رياست‌جمهوري پس از انقلاب، اقدامي بي‌سابقه است. پيش‌تر رئيس‌جمهور در مورد برخي از موارد ويژه، از جمله بحران آب، محيط‌زيست، اشتغال و …، احكام و برنامه ويژه‌اي ارائه داده بود

این قضیه، یک قضیه سیاسی است،

گردشگران جوان خارجی بیشتر به دلیل صرفه جویی در هزینه ها تمایل دارند در مهمان پذیرهای ارزان و با امکانات اقامت کنند.

از قبل هم پیش بینی می شد به محض روی کار آمدن شهردار جدید به سکوت و ستایش ۱۴ ساله درباره شهرداری پایان دهند اما رأی دهندگان را نیز متوجه اهمیت تغییری می کند که ایجاد کرده اند.

قالیباف به سفر حج رفته؛ حجی که با ماجرای سفارت عربستان که از قضا، آمر اصلی اش در ستاد خود قالیباف بود، تعطیل شد. همزمان قائم مقامش هم در تهران بازداشت شده است.

حکم محمدعلی طاهری قطعی نشده است.