عکس

اولین همایش فعالین مدنی شهرستان میبد در سال جدید و بعد از انتخابات برگزار شد.

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

 

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

پیروزی روحانی در صفحه اول روزنامه ها (عکس)  

مطبوعات کشور در شماره امروز خود به حضور پرشمار مردم در انتخابات ریاست جمهوری پرداختند.