عکس

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

نماز جمعه این هفته میبد به امامت آیت الله اعرافی امام جمعه میبد اقامه شد.

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

نماز جمعه باشکوه این هفته شهرستان به امامت آیت الله اعرافی امام جمعه میبد برگزار شد.