تبلیغات مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یک حوزه انتخابیه در استان یزد آغاز شده و مردم برای خلق حماسه سیاسی دیگری آماده می شوند؛ حوزه ای با پنج شهرستان که بزرگترین حوزه انتخابیه کشور محسوب می شود.