گفتگو با برترین رتبه علوم تجربی در شهرستان های میبد و اردکان

شب کنکور سعی کردم به فکر کنکور و دغدغه آن نباشم/مادرم بهترین مشاورم بود

پدر و مادر می توانند نقش بالایی داشته باشند چه مادی و چه معنوی. از یک سو در فراهم کردن محیط آموزشی و از سوی دیگر تقویت روحیه و آرامش دادن به جوان خود.

باید برخی نارسایی ها، مفاسد و سوء مدیریت ها را هم دید و نسبت به رفع آن‌ها تلاش کرد.