دولت گذشته دولتی بود که یک وزیر زن در کابینه خودش داشت؛ اما در مجموع مشارکت سیاسی زنان در دولت قبل به شکلی قیاس‌نشدنی‌ به نسبت ادوار قبل از خود کاهش یافت یا نرخ اشتغال که در دولت خاتمی ١٧ درصد بود، به ١٠ درصد رسید.

آدم هایی که از احمدی نژاد حمایت کردند، باید امروز بگویند ملت عزیز! ما را ببخشید/مشایی اصلا آن ذکاوت و هوشی که می گویند را ندارد / رئیسی و قالیباف به نفع یکدیگر کنار نمی روند

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری از برخی «سیاه نمایی ها» در مورد برجام انتقاد کرد.

اصول‌گرایان در جریان مناظره‌های انتخاباتی به مردم بگویند دستاورد ۱۲ ساله آنها در قدرت چه بوده است؟ آنها چه دستاوردی برای مردم داشته‌اند که روحانی نداشته است؟