برای استقبال از دکتر روحانی

همه آمده بودند

همه آمده بودند

جهت توسعه این صنعت در شهرستان نیاز به سرمایه گذاری و تسهیلات است که با صندوق کار آفرینی امید مذاکرات و تفاهم نامه هایی انجام گرفته است و تاکنون بیش از یک میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت گردیده است.

مروری بر آرشیو نشان می دهد که در حمله به سفارت عربستان، اعضای یک جریان افراطی به ریاست حسن کردمیهن که مقرشان در کرج است و هیأتی به نام “هیأت الرضا (ع)” دارند مداخله داشته اند.

پخش موسیقی رپ که همواره زیرزمینی تعریف می شود و آن را پنهان می کنند در این برنامه بسیاری را غافل گیر کرد.

امیدواریم شرکای ما به ویژه اروپایی ها بتوانند از این بدعهدی عبور کرده و تا حدی فاصله ایران با شرایط عادی کمتر شود.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان ضمن تشکر از دکتر دهقانی، از جذب بیش از۵۰ میلیارد ریال بودجه و اعتبارات توسط بیمارستان به واسطه پیگیری و کمک نماینده شهرستان طی سال ۹۵ خبر داد.