دومین روز از سری مسابقات فوتسال کارگران میبد، در سالن مجموعه فرهنگي، ورزشی و تفریحی کارگران این شهرستان برگزار شد.