مراسم معنوی احیای نیمه شعبان در مسجد خواجه خضر شهیدیه برگزار می گردد.

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)  

چرا حرف دلتان را به جوانان نمیگویید؟ همان حرفهایی که در جلسه خصوصی گفتید؛ که جوانان فرصت نیستند، تهدید هستند