از افتخارات وی سکونت در میبد و خدمت هشت ساله در نیروی انتظامی شهرستان و اشنایی وتسلط به مسائل فرهنگی –اقتصادی- اجتمایی – ترافیکی –امنیتی و معضلات شهری محلات مختلف میبد و برقراری امنیت مطلوب در طول دوران خدمت در شهرستان و اخذ زمین و بودجه احداث ساختمان ستاد فرماندهی و مدیریت راهنمایی و رانندگی و ساماندهی هیئتهای مذهبی محلات مختلف شهرستان میبد میباشد.

مهندس سید سعید موسوی رشته تحصیلی: مهندسی تأسیسات ارشد بیومکانیک متولد :۱۳۶۴

پس ازروشنگری های دکتر روحانی در آخرین مناظره که باعث ریزش آرای قالیباف شد این کاندیدای ناکام ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای از ادامه رقابت کنار کشید.

ایشان سی سال است که داماد من است

ین نحوه اطلاع رسانی که با جهت گیری علیه دولت همراه است، جنبه های قابل توجه دیگری نیز دارد از جمله پخش تخریبی ترین بخش صحبت های آقایان قالیباف و رییسی نسبت به دولت و شخص آقای روحانی در حالی که هیچ بخشی از صحبت های آقای روحانی در جمع هوادارانش که به طور تلویحی یا مستقیم خطاب به رقبا سخن گفته تا به حال از صدا و سیما پخش نشده است.

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)