رئيس شوراي شهر يزد در واکنش به تعليق سپنتا نيکنام، عضو زرتشتي شورا

استعفا مي‌دهم

«مجري ابلاغ حکم تعليق عضو زرتشتي شورا نمي‌شوم و در صورت قطعي‌شدن اين حکم از رياست شورا استعفا مي‌دهم».