روایت زندگی و کارنامه سردار قاسم سلیمانی

ژنرال خاورمیانه

سردار را فاتح جنگ حلب در سوريه مي‌دانند و حضور او در سوريه باعث شده تا وزارت خزانه‌داري آمريکا نام او را در ليست تحريم قرار دهد.