اسدزاده شهردار میبد در جمع نیروهای فضای سبز شهرداری:

رونق زندگی در شهر برعهده شماست

درحال حاضر مالکیت و تغییر کاربری ۴ قطعه زمین جهت احداث پارک توسط شهرداران گذشته انجام شده و بزودی کاشت درختان با شرایط آب و هوایی این منطقه در دستورکار قرار خواهد گرفت.

بسیاری از گره ها و مشکلات کنونی با روحیه بسیجی و حضور بسیج رفع خواهد شد.