دختر رئیس قوه قضائیه هيچ وقت و هيچ جايی بازداشت نبوده است.

رییس گروه تغدیه مرکز بهداشت استان:

۵ درصد نوجوانان و جوانان یزدی کم خونی دارند

رییس گروه تغدیه مرکز بهداشت استان یزد گفت: براساس آخرین آمار، پنج درصد نوجوانان و جوانان گروه سنی ۱۴ تا ۲۰ سال و ۹٫۵ درصد مادران باردار این استان با کم خونی ناشی از فقر آهن روبرو هستند.

عضو هیئت‌مدیره عمران و بهسازی شهری کشور:

۱۴۵ هزار هکتار از بافت‌های تاریخی کشور دچار فرسودگی هستند

سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان میبد با حضور دکتر مجید روستا عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری کشور، فرماندارمیبد و جمعی از مدیران ادارات این شهرستان برگزار شد.