در آیین روز پرستار به پرستاران نمونه لوح سپاس و سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا شد