این نمایشگاه که حاوی بیش از ۲۳۰ اثر از پروژه های عملی دانشجویان گرافیک این مرکز می باشد از ۱۲ بهمن ماه به مدت یک هفته در فرهنگسرای شهرداری میبد دائر می باشد.