عجبا که برخی وضعیت همین چند سال پیش را فراموش کرده اند!

خدمات برجام برای ایران (+لیست قطعنامه ها و تحریم هایی که لغو شدند)

به دلیل تحریم های بانکی، قادر به نقل و انتقال پول نبودیم و نمی توانستیم حتی نیازهای دارویی کشور را تأمین کنیم. کشورهای جهان حق بازرسی کشتی های ایران را داشتند تا مبادا تحریم ها را دور زده باشیم. پرونده ایران در شورای امنیت به فصل هفت منشور رسیده بود…