آیت الله اعرافی امام جمعه میبد:

نیازمند انسجام و وحدت درونی هستیم

راه مقابله و ایستادگی در برابر آمریکا ، برخورد قاطع و شجاعانه و همراه با حکمت و دور اندیشی است

مردم روزه دار میبد همانند سالهای گذشته حضور باشکوهی در نماز پرفیض عبادی سیاسی نماز جمعه داشتند. نماز دومین جمعه ماه مبارک رمضان به امامت آیت الله اعرافی اقامه شد.