خرداد،‌فصل امتحانات است و دانش آموزان ميبدي خود را براي امتحانات در ماه مبارك رمضان آماده كرده اند.

صنعت بايد با نگاه محيط زيستي، اشتغال، خود اتكايي و فناوري هاي پيشرفته توسعه پيدا كند و دولت با تسهيلات و امكانات به فرياد بخش صنعت برسد.