باید با برنامه ریزی و مدیریت جهادی که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند ، مسئولان وارد میدان شده و با اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاری و مبارزه با قاچاق و به کارگیری الگوی مصرف در آب ، برق ، منابع و اجناس از مشکلات مردم و جامعه گره گشایی کنند.

نماز جمعه این هفته میبد به امامت آیت الله اعرافی در مصلی بزرگ آیت الله اعرافی(ره) اقامه شد.