شهرداری میبد در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

این شهرداری در راستای ارتقای اصول شهروندی، طراحی و چاپ بیش از ۴۰ بنر با موضوع فرهنگ شهروندی در زمینه های مختلف را در دستور کار خود قرار داد

استان یزد و شهرستان میبد با ۵۰ درصد تولید کاشی و سرامیک به‌عنوان قطب کاشی و سرامیک کشور نقش مؤثری را می‌تواند در این شرایط در جهت رونق اقتصاد کشور ایفا کند.