سبک زندگی در ایران به گونه‌ای شده است که آدم خوب بودن و خوب ماندن راحت نیست. آدم‌های خوب معمولا ضرر می‌کنند و هزینه درست زندگی کردن خود را می‌پردازند.

قوه قضائیه مسئول برخورد با مفسدین است و بستن منافذ فساد به عهده دولت است.

ميبد با چهار شركت تعاوني برتر بيشترين تعداد تعاوني هاي شهرستاني انتخاب شده را به خود اختصاص داده است

آيت الله اعرافي امام جمعه ميبد:

اقتصاد تعاون، تامين كننده عدالت اجتماعي است

در حوزه دارايي بايد در چارچوب قانون انعطاف بيشتري صورت گيرد تا شاهد رفع مشكلات واحدهاي توليدي باشيم.

با حضور آيت الله اعرافي از تعاوني هاي نمونه شهرستان تجليل شد.

از چهار تعاوني برتر شهرستان ميبد در هفته تعاون تجليل شد.