صبح امروز محموله ۲۰ تنی گوجه احتکاری در یزد کشف شد.

رییس بهزیستی میبد در مراسم افتتاح ساختمان جدید مهد کودک بشری:

مهارتهای اجتماعی و زندگی باید به کودکان آموزش داده شود

در شهرستان میبد۲۹مهدکودک با آموزش بیش از ۸۰۰کودک در زمینه های مختلف از سنین شیرخوار تا پیش دبستانی در حال فعالیت می باشند.

زارع به عنوان یک مدیر جوان به کادر مدیریتی شهرستان اضافه شده و با رصد سوابق کاری وی می توان به خلاقیت، پشتکار و تعهد در کار اشاره نمود.