صاحب یک سوپر مارکت می گفت که از کالایی خاص در طول یک سال ۴ کارتن می فروخت ولی در طول یک هفته اخیر، ۴۰ کارتن را فروخته است! رفتاری این چنین از مصرف کننده در شرایط عادی اقتصادی هم بازار مختل می کند چه برسد به بازار کشوری تحت تحریم که اقتصادش نیز از مشکلات متعددی رنج می برد.