همزمان با سراسر کشور، مراسم یوم الله ۱۳ آبان در میبد برگزار شد.