مرغ و تخم‌مرغ نسبت به سایر اقلام افزایش قیمت آنچنانی نداشته است.

عفونت‌های ریوی اطفال، برخورد با سرفه و برخورد با جسم خارجی در ریه اطفال از مهمترین مباحث مورد بحث در این کنگره است.

کودک هشت ساله نیم ساعت بعد از حرکت  در هواپیمای مشهد- یزد فوت کرد.

شوراي اسلامي شهر ميبد در جلسه شب گذشته با راي گيري از ميان كانديداهاي موجود با ۴ راي موافق از ميان ۶ نفر از اعضاي شوراي شهر كه در جلسه حاضر بودند، سكان شهرداري ميبد را به نقوي سپرد.