جهاددانشگاهي يزد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در راستای توسعه تعاملات پژوهشی، آموزشي، اشتغال و فرهنگی و بهره‌مندی از امکانات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود، تفاهم‌نامه همکاری منعقد كردند.

حادثه اتفاق افتاده در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و کشته شدن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه، ماجرای اعتراضات گسترده به این اتفاق را افزایش داده است.