فرماندارمیبد تلاش و برنامه‌ریزی جهت نمایش منظری زیبا از این شهر برای معرفی به مسافران در ورودی‌ها و کمربندی شهرستان با نصب تابلوها و بنرهایی در آن مسیرها خواستار شد.