این مراسم صبح روز جمعه ۱۲ بهمن ماه از میدان شهرداری به سمت مصلی آیت الله اعرافی(ره) برپا می شود.