به مناسبت روز درختکاری:

غرس ۶۰۰ نهال در پارک بزرگ بهاران

در آستانه فرارسیدن بهار طبیعت و به مناسبت ۱۵ اسفندماه روز درختکاری ۶۰۰ نهال در پارک بزرگ بهاران میبد غرس شد.