عامل توسعه خوشه زيلو در شهرستان ميبد، لازمه موفقيت اين خوشه را همکاری و همراهی همه‌جانبه تمام ذی‌نفعان این هنرصنعت بيان كرد.

در حاشیه نشستی مرتبط با مسائل کار و کارگری و کارفرمایی در میبد به مناسبت هفته کار و کارگر( پنجم الی ۱۱ اردیبهشت)، امروز یکشنبه زنگ ورزش در یکی از واحدهای صنعتی این شهرستان به صدا در آمد.