نهمين دوره مسابقات فوتسال کارگران میبد با قهرمانی تیم کاشی ارچين میبد به کار خود پایان داد.