جشن بزرگ تلاشگران عرصه كار و توليد، با حضور جمع زيادي از كارگران و كارفرمايان ميبد در محل مجموعه ورزشي تفريحي كارگران شهرستان برگزار شد.