مجموعه تئاتر شهر میبد استاندارهای کامل را دارا و جزو یکی از بهترین سالن‌های استان می‌باشد.