به گزارش صدای میبد به نقل از روابط عمومی بیمارستان امام جعفر صادق علیه السلام پس از پایان این بازدید دکتر لطفی و هیئت همراه در جلسه ای با حضور تعدادی از خیرین و مسئولین بیمارستان میبد به بررسی مسائل و مشکلات پیرامون پروژه های نیمه تمام پرداختند