گفت‌و‌گو با فاطمه هاشمي درباره دولت، مجلس، حزب و ماجراي درگذشت آيت‌الله:

پس‌از پدرم كار روحاني سخت شد

هاشمي مي‌گفت بايد نظام را حفظ كنيم ولي همزمان بايد اقداماتي انجام دهيم تا مردم راضي باشند.