«محسن صادقی» کوهنورد میبدی از استان يزد در ركوردي متفاوت و دور از انتظار طي مدت سه روز موفق به صعود از سه قله بلند ايران يعني «دماوند»، «علم‌كوه» و «سبلان» شد.