سه فرزند این خانواده شامل دو دختر و یک پسر بعد از اطلاع به اورژانس، در یک اقدام عجیب و قبل از رسیدن نیروهای امدادی با مصرف قرص برنج دست به خودکشی می زنند.

پلیس را با حجاب مشغول کردند قاچاق، دزدی و زورگویی افزایش یافته است.