عبور قطار مچ پای چپ کارگر ایستگاه مرکزی راه آهن یزد را قطع کرد.

به ياد اصغر قندچي، پدر صنعت كاميون‌سازي ايران

آن مرد با «ماك» آمد

از قندچي به عنوان كارآفريني ياد مي‌شد كه يادگار ظهور تكنوكرات‌ها در اوايل دهه ۴۰ شمسي در اقتصاد ايران است.