سرپرست وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و افزایش حقوق آنها بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان از مهر امسال خبر داد.

رمز گشایی از مخالفت با حضور ناگهانی ظریف در حاشیه گروه 7

آقای وزیر خارجه! چرا می‌روی سفر خارجه؟

سفر ناگهانی محمد جواد ظریف به جنوب فرانسه برای دیدار با رییس جمهوری و وزیر خارجۀ این کشور در حاشیه اجلاس گروه ۷ ( هفت قدرت صنعتی جهان) و گفت و گو دربارۀ بستۀ پیشنهادی ماکرون (خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری) با انتقاد و اعتراض هایی در داخل رو به رو شده و آن را «بازی در زمین آمریکا» دانسته اند در حالی که مهم ترین مخالف خود آمریکا بوده است! اما چرا دوست ندارند به نتیجه برسد تا برجام برجا بماند؟