با توجه به ظرفيت خوبي كه اين شركت تعاوني در توليد خوراك دام و طيور دارد و استفاده از روشهاي علمي و پيگيري مستمر تاثير توليدات خود در عملكرد دام هاي مشتريان، جا دارد نسبت به انجام توسعه اين شركت تعاوني اقدام شود.

نماز جمعه این هفته میبد به امامت حجت الاسلام غفوری اقامه شد.