يك واعظ اصولگرا با شفافيت تمام به نهاد انتخابي پارلمان اهانت كرد:

خطيب پايداري‌چي عليه پارلمان

تكليف گروه نخست كه مشخص است اما آنچه جلب ‌نظر مي‌كند، اين است كه در پي انتشار اين اظهارات خطيب وابسته به جبهه پايداري حتي اصولگرايان مجلس نيز حاضر به همراهي نشده و علنا اظهارات او را زير سوال بردند.

مردم عزادار میبد در ظهر روز عاشورا با حضور در تکایا و حسینیه ها به اقامه عزای سالار شهیدان پرداختند. پخت نظری و پذیرایی از عزاداران نیز در میبد جلوه خاص دیگری دارد.