آوار مديريت عجيب احمدي‌نژادي بر سر هپكو

قطب صنعتي اراك چطور ورشكست شد؟

حدفاصل سال‌هاي ۸۷ تا ۹۲ نشان مي‌دهد كه در اين سال‌ها، بيش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشين آلات راه‌سازي به كشور وارد شده است. يعني در يك دوره حدودا پنج ساله، بطور ميانگين در هر سال نزديك به ۶۰۰۰ دستگاه ماشين آلات راه‌سازي به ايران وارد شده است

آخرین گواهی که بر یزدی یا میبدی بودن او پیدا شد. وجود واژه های بومی یزدی در متن کشف الاسرار بود که با یادداشت ایرج افشار با عنوان «ترده کشف الاسرار» همراه شد .