رييس سازمان اطلاعات سپاه از شكست توطئه‌اي جديد عليه قاسم سليماني خبرداد

ترور در خيابان خورشيد

«هم مورد تحسين است و هم مورد تنفر». اين بخشي از گزارشي است كه نيويورك تايمز ۷ سال پيش درباره فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي نوشت. امريكايي‌ها از يك سو از او و از اقداماتش خشمگين و عصباني ‌اند و از سوي ديگر وقتي موفقيت او را مي‌بينند،ناچار به تحسين مي‌شوند. فرماندهي كه با وجود […]