نمي‌دانم كه طرح پرسش از مجموعه اصولگرايان كاري پسنديده و قابل قبول است يا خير؟ ولي به گمانم موضوعي را كه درصددم به عنوان پرسش طرح ‌كنم، بسيار مهم است. نه فقط براي اصولگرايان، بلكه اصلاح‌طلبان نيز بايد مسوولانه به اين پرسش پاسخ دهند. خودم نيز در اين باره فكر مي‌كنم، ولي تا رسيدن به […]

در طول تاريخ همواره شاهد حضور و فعاليت زنان در كنار مردان بوده‌ايم. فعاليت‌هاي اقتصادي در سبك زندگي روستايي و عشاير بسيار پررنگ‌تر و موثرتر از آن چيزي است كه از آن سخن گفته شده است.