پاکبانان مردانی هستند که در شب های سرد پاییز و زمستان، هنگامی که اکثر شهروندان در خانه های گرم و نرمشان شب را به صبح می رسانند در حال نظافت شهر هستند تا با طلوع آفتاب و ورود مردم به خیابان ها و کوچه ها، صحنه های دل انگیزی از زیبایی و نظافت و تمییزی را برای هم وطنانشان رقم بزنند.

مرگ فرهاد نه تنها آخرین تراژدی حسن‌انگیز مرگ کولبران نبوده و نخواهد بود، بلکه از درون این مرگ شاید هزاران نوجوان دیگر به امید قهرمان‌سازی از خود راهی جاده مرگ شوند. نوجوانانی که در فقر و مصیب چاره‌ایی جز کولبری ندارند و برای ماندن باید راه فرهاد را در پیش بگیرند. اینجاست که باید به جرات بگوییم دولت باید مسئولیت را بر عهده بگیرد و بپذیرد که کولبری جرم نیست