به بهانه هفتم دیماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی؛

۴۰۹۱ تبعه‌ خارجی در یزد باسواد شدند

سوادآموزی در ایران اسلامی گام‌های خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی این سرزمین کهن گذاشته و امروز به دنبال با سوادکردن اتباع خارجی است، در این راستا طی چهار سال گذشته ۴۰۹۱ نفر از اتباع خارجی در یزد با سواد و از سازمان سوادآموزی این استان فارغ التحصیل شدند. قبل از اسلام، آموزش […]

البته مردم به یاد دارند که مقبره‌ای بوده و افراد بر سر قبر وی می‌رفتند و فاتحه‌ای می‌خواندند که در جامع جعفری از آن به عنوان «میدان وحشی» یاد شده ولی بعدها بر اثر خیابان‌سازی‌ها، تخریب شده است.

يكي از مسوولين محترم سپاه نكته جالبي را اظهار كرده و گفته است كه«مدل براندازي غرب در مقابل انقلاب اسلامي تغيير كرده. در اين مدل جديد براندازي، تكيه بر افراد فرودست جامعه و كساني است كه محصول حاشيه‌نشيني و بي‌سوادي هستند و در فضاي مجازي آلوده شده‌اند.» به نظر مي‌رسد كه اين جملات را بايد […]

تحليل اعتراض‌هاي آبان ماه در گفت‌و‌گو با محسن صفايي فراهاني

بزرگ‌ترين دلجويي تغيير رفتار حاكميت است

مجمع تشخيص چند ماهي است كه FATF را معطل نگه داشته! هيچ بعيد نيست درنهايت تصويب كند ولي متاسفانه گويا برخي مسوولان تا هزينه سنگيني به كشور تحميل نكنند، حاضر به انتخاب راه نيستند!