همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، دکتر محمدرضا سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی کشور در حاشیه سفر یکروزه خود به شهر جهانی یزد به همراه ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شتاب دهنده پیشگامان یزد بازدید بعمل آورد.

ریاحی در همایش آینده کار و آموزش های مهارتی:

خوشبختانه شاهد ثبات اشتغال موجود در بین واحدهای تولیدی هستیم

تعداد افرادی که از بیمه بیکاری در استان تا پایان آذرماه استفاده می کنند نزدیک به ۳ هزار نفر است این عدد در ده سال گذشته از ۲۷۰۰ تا ۳۱۰۰ متغیر بوده است.

استقلال بیشتر سیستم های آموزشی خصوصا دانشگاهها در جهت تطابق برنامه های یاددهی-یادگیری با نیازهای متحول بازار کار و نیازهای توسعه منطقه ای از ضروریاتی است که کشورما باید به سمت آن گام بردارد.

دکتر سپهری دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی کشور از صنایع دستی میبد بازدید کرد.