احمد ترحمی گفت: با اتمام شمارش آراء شرکت کنندگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، چهار نفر راه یافته به مجلس از چهار حوزه انتخابیه استان مشخص شدند.

دکتر سید جلیل میرمحمدی پیروز یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان تفت و میبد شد.