شورای مبلغان شهرستان میبد در بیانیه ای، خواستار عدم برگزاری نماز های جماعات مساجد میبد تا رفع خطر شیوع کرونا شد.

بهداشت فردی در درون سازمان و در برخورد با مراجعین باید مورد توجه ویژه کارمندان قرار گیرد.

با حضور فرماندار میبد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسوولین شهرستان از کارگران و کارفرمایان پیشتاز در مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا تقدیر شد.